SELAMAT DATANG, SHALIHAH CANTIK

“Waspada!!! Sifat Wanita Ahli Neraka”

By fayda

Posted in , , , | Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Waspadailah sifat ahli neraka yang kebanyakan dilakukan oleh wanita. Yang mungkin sifat diantaranya pun kita miliki, Naudzubillah:
1. Durhaka terhadap Suami
“Saya diperlihatkan Neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuni Neraka adalah para wanita. Mereka bertanya, ‘Kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, ‘Apakah kufur kepada Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat anda (sedikit) kejelekkan. Maka dia akan mengatakan, Saya tidak melihat kebaikan sedikitpun dari anda,” (HR. Bukhari)
2. Membicarakan aib orang lain / ghibah
Rasulullah shallallahi ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada malam Isra’ mi’raj, aku melewati suatu kaum yang berkuku tajam yang terbuat dari tembaga. Mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya pada Jibril” Siapa merka?” Jibril menjawab, “Mereka itu suka memakan daging manusia, suka membicarakan dan menjelekkan orang lain, mereka inilah orang-orang yang gemar akan ghibah!” (Abu Daud)
3. Wanita Pezina
“Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (QS. al-Furqan: 68-69)
4. Berpakaian tapi telanjang
Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak-lenggok dan berlagak, kepalanya digelung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal, bau surga dapat tercium dari jarak sekian-sekian, (HR. Muslim). Wallahu’alam
.
Salam Hangat, Fayda Team
Sumber: https://www.islampos.com

Share this story

btt