“Dua Hal yang Menyedihkan bagi Muslim”

Dari sebuah renungan bagi kaum pria dan wanita, bagaimana kita mampu menyikapinya dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah SWT dan Rasulullah SAW.
.
Berikut 2 hal yang paling menyedihkan untuk laki-laki muslim dan wanita muslim:
1. Seorang laki-laki yang tidak masuk masjid kecuali jenazahnya.
Sungguh sangat memprihatinkan jika melihat kondisi umat islam saat ini, Jika kita sedikit memalingkan pandangan ke masjid-masjid, Kita akan menyaksikan bagaimana rumah allah yang ada sangatlah sedikit sekali dihuni oleh jema’ah ketika suara adzan di kumandangkan.
Padahal keutamaan yang ada pada shalat berjamaah ini, diantaranya :
1. Shalat Jama’ah memiliki Pahala yang berlipat daripada Shalat Sendirian
2. Dengan Sholat Jama’ah akan mendapat pengampunan dosa
3. Setiap langkah menuju masjid untuk melaksanakan shalat jama’ah akan meninggikan derajatnya dan menghapus dosa, juga ketika menunggu sholat. Malaikat akan senantiasa mendo’akannya
4. Melaksanakan sholat jama’ah berarti menjalankan sunnah nabi, meninggalkannya berarti meninggalkan sunnahnya
.
Selain terdapat beberapa keutamaan bagi orang yang pergi untuk shalat berjamaah lima waktu di masjid, Islam juga telah memberikan ancaman bagi mereka yang malas dan meninggalkan shalat berjamaah di masjid:
1. Hatinya tertutup dari rahmat Allah a’zza wa jalla.
2. Meninggalkan shalat berjamaah tanda kemunafikan.
Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat jama’ah ini ditujukan bagi kaum pria, sedangkan wanita lebih utama shalat di rumahnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.
.
2. Seorang wanita yang tidak menutup aurat kecuali dengan kain kafannya.
“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi tidak menutupi tubuh, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128).
Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka kerana sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk Syurga dan tidak mendapatkan wanginya Syurga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad)
Dari Imran bin Husain dia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : “Sesungguhnya penduduk Syurga yang paling sedikit adalah wanita.” (Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad).
Dari isi hadist tersebut tergambar sudah dahsyatnya adzab yang akan dialami wanita-wanita yang disebut diatas, yakni tidak akan masuk syurga bahkan mencium bau harum syurga pun tidak akan bisa. Padahal harumnya syurga dapat tercium dari jarak yang jauh. Wanita-wanita tersebut akan bertempat tinggal di Neraka dan itulah seburuk-buruk tempat di akhirat. Na’udzubillahi min dzalik.
.
Salam Hangat, Fayda Team
Sumber: http://www.wajibbaca.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *