SELAMAT DATANG, SHALIHAH CANTIK

Mengenal Bendera dan Panji Rasulullah Saw

By fayda

Posted in | Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Sesungguhnya panji Rasulullah itu berwarna hitam dan benderanya berwarna putih.” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Thabrani, Hakim)
 
Ar-Rayah adalah panji Rasulullah yang juga diberi nama ‘al-Uqab’. Berwarna hitam dan berbentuk segi empat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan :
 
“Telah dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. memiliki sebuah panji yang bernama al-‘uqab. Panji itu berwarna hitam dan berbentuk persegi empat.” (Fath Al-Bariy : VI/127)
Ar-Rayah bertuliskan ‘Laa ilaaha illa Allah Muhammad Rasul Allah‘ berwarna putih.” (HR. Ahmad)
 
Al-Liwa adalah bendera Rasulullah dengan warna putih. Dari Ibnu Umar, beliau berkata :
 
“Tatkala Rasulullah Saw. memasangkan benderanya, beliau memasangkan bendera (liwaa’) yang berwarna putih.” (Abu Syaikh, Ahklaq An-Nabi Saw wa Adabuhu, hal. 155, No. 423)
 
Dituturkan Oleh Imam Thabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas, bahwa bendera Rasulullah Saw. bertuliskan lafadz ‘Laa ilaaha illa Allah Muhammad Rasul Allah’ (Mu’jam Al-Ausath : 1/77. No. 219).
 
Tentang warna tulisan, disebutkan :
“Pada liwa yang berwarna dasar putih, tulisan itu berwarna hitam.” (HR. Ahmad)
 
Salam Hangat, MyHayra Fayda Team
 
#benderatauhid #benderaalliwa #benderaarrayah #benderaislam #benderarasulullah
 
 
 

Share this story

btt