SELAMAT DATANG, SHALIHAH CANTIK

22 Kriteria Akhwat Teladan Dan Istri Sholehah

By fayda

Posted in | Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Kriteria Akhwat Teladan Dan Istri Sholehah

 1. Ia yang senantiasa mendahulukan kemauan dan keinginan suaminya dari pada kemauan dan kehendaknya sendiri.
 2. Ialah mereka yang senantiasa bersikap malu terhadap suaminya, bersopan santun terhadap setiap perkataan dan perbuatan.
 3. Ialah mereka yang senantiasa berhias untuk suaminya dan tidak bersolek ketika suaminya tidak ada.
 4. Ialah mereka yang senantiasa melayani dan memenuhi kehendak batiniah dan zahiriah suami bila di perlukan.
 5. Ialah mereka yang senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan dan kesempurnaan diri, rumah tangga dan anak anak suaminya.
 6. Mencintai dan menghormati keluarga suaminya seperti dia menyayangi dan mencintai keluarganya sendiri.
 7. Menjaga auratnya dari pandangan yang bukan mahramnya.
 8. Menjaga pandangan matanya dan perkara-perkara yang tidak sehat dan mungkar.
 9. Memberikan kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan kepada suaminya selagi suruhan itu tidak bertentangan dengan perintah syariat.
 10. Memberikan pelayanan dan kasing sayang yang sepenuhnya dan membuat suaminya merasakan rumah tangganya itu sebagai tempat yang paling selamat untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan.
 11. Menjaga rahasia serta kehormatan suami dan keluarganya, demiakian juga dengan kehormatan dirinya sendiri.
 12. Menjadikan suaminya sebagai ketua dalam rumah tangga mereka sesuai dengan sifat-sifat yang telah di anugrahkan oleh allah SWT kepada kaum pria.
 13. Memohon ijin suaminya untuk keluar dari rumah karena suatu hajat yang diharuskan oleh syara.
 14. Memohon ijin suaminya jika mau melaksanakan puasa sunat.
 15. Bersyukur dan tenang diatas segala dugaan dan nikmat dari allah SWT yang diberikan kepada suaminya.
 16. Menemani suaminya kedepan pintu bila ia hendak keluar dan menyambutnya dengan senyuman bila ia pulang.
 17. Tidak membenarkan lelaki bukan mahramnya memasuki rumah ketika suaminya tidak ada.
 18. Bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, ibu dan segala perintah allah SWT dengan tabah dan sabar.
 19. Berdiam diri dan mendengar bila suaminya sedang berbicara.
 20. Tidak meminta sesuatu yang lebih dari suaminya sedangkan suaminya tidak mampu untuk menunaikannya.
 21. Menerima pemberian suaminya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan.
 22. Menguruskan harta suaminya dalam berbelanja dengan kadar yang sederhana dan tidak boros.

Salam Hangat, Myhayra Team

 

Share this story

btt